Testimonials

Razvoj in inženiring

Razvoj: nenehna inovacija in tehnična dovršenost

Celovit pristop k ustvarjanju radiatorjev, ki presegajo pričakovanja

V podjetju AKLIMAT® se zavedamo pomena celovitega pristopa k razvoju radiatorjev. Zato vzpostavljamo multidisciplinarno ekipo, sestavljeno iz oblikovalcev, tehnologov in komercialistov, ki sodelujejo z namenom ustvariti radiatorje, ki bo zadovoljili potrebe trga in se spopadli s konkurenčnimi izzivi.

Naš razvojni oddelek izvaja ključne tehnične aktivnosti, ki so ključne za oblikovanje vrhunskega radiatorja. S pomočjo natančnih tehničnih risb, 3D modelov in kalkulacij zagotavljamo, da so radiatorji v skladu z zahtevami trga in tehničnimi zmogljivostmi. Sledi izdelava prototipa radiatorja, ki nato preide skozi obsežna testiranja v skladu z mednarodnimi standardi ISO in DIN.

Naša testiranja zajemajo širok spekter preizkusov, ki preverjajo funkcionalnost, zmogljivost in skladnost radiatorjev s predpisanimi standardi. Rezultati teh testiranj so ključni pri odločanju o morebitnih izboljšavah ali optimizaciji radiatorjev. Na podlagi tehničnih analiz in testnih rezultatov izvajamo prilagoditve radiatorjev, da izboljšamo njihovo učinkovitost, trajnost ali druge pomembne vidike.

Vključeni v vsak korak

Zagotavljamo natančnost, celovito dokumentacijo in trajnost

Zagotavljamo, da so naši radiatorji ne samo tehnično vrhunski, ampak tudi okolju prijazni in trajnostno naravnani.

Po uspešno zaključenih testiranjih se dokumentacija za radiator preda tehničnemu oddelku, ki je odgovoren za pripravo končnih tehničnih specifikacij radiatorja, ki vključujejo natančne podatke o obliki, dimenzijah, materialih in drugih tehničnih podrobnostih. Hkrati se pripravijo tudi navodila za montažo, vzdrževanje in uporabo radiatorja, ki zagotavljajo pravilno uporabo in optimalno delovanje izdelka.

V tej fazi razvoja se lahko izvedejo tudi analize življenjskega cikla radiatorja. Te analize vključujejo celovito oceno vpliva radiatorjev na okolje, kot je ocena okoljskega odtisa, energetska učinkovitost in preučevanje trajnostnih vidikov proizvodnje ter uporabe.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree