Družbena odgovornost

DRUŽBENO ODGOVORNI

Gradimo trajnostno prihodnost za boljše življenje

Z našimi izdelki in storitvami ustvarjamo pozitivne spremembe, ki ohranjajo naravno okolje za prihodnje generacije.

V podjetju AKLIMAT® verjamemo v družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Z inovativnimi rešitvami za gradnjo in bivanje ustvarjamo pozitiven vpliv na kakovost življenja ljudi. Naš cilj je zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, spodbujanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje porabe virov in podpora trajnostni gradnji. S tem pa tudi izboljšujemo kakovost življenja skupnosti, v katerih delujemo.

OKOLJSKO ODGOVORNI

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Naša zaveza kakovosti in trajnosti nas vodi k razvoju energetsko
učinkovitih in okolju prijaznih aluminijastih radiatorjev ter storitev.
Osredotočamo se na stalne izboljšave, prepoznavnost podjetja na trgu, poslovno uspešnost in izpolnjevanje pričakovanj vseh zainteresiranih strani.

Zavezani smo trajnostnemu razvoju, preprečevanju onesnaževanja in spoštovanju zakonodaje. Prizadevamo si za nenehno zmanjševanje vpliva na okolje. Vodstvo z doslednim izvajanjem politike zagotavlja stalno izboljševanje in
učinkovitost delovanja sistema kakovosti ter sistema ravnanja
z okoljem v skladu z ISO 9001 in ISO 14001.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree